Моля свалете списъка с контакти от този линк: тук

Please download the contact's list from: here